เดือน: พฤษภาคม 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 รุ่นที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

ประมวลภาพกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 เพื่อติดตามความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ข…

การอบรมออนไลน์หัวข้อ “การอบรมยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ​ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดร.ละออ…

การอบรมเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยผ่านระบบทางไกล../ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LN/LTและทีมงานครูปฐมวัย)

https://www.facebook.com/wilai…

You missed