หมวดหมู่: ปฐมวัย

27-28ส.ค.2565..จบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

27ส.ค.2565 นายมงคล ร…

โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและเยี่ยมชมนิทรรศการ.เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผักขวง อำเภอทองแสนขัน..ณ.โรงเรียนบ้านปางวุ้น

9สิงหาคม2565 ดร.ละออ…

You missed