กระทู้ใหม่ล่าสุด

ใบงานแบบฝึกทักษะ Coding-อาหาร ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสัก อำเภอพิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยครูจิราพร สอนแก้ว (ครูซิ่ง)

17 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์…

ต้อนรับคณะติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก สำนักศึกษาธิการภาค 17

29 พฤษภาคม 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐา…

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ หรือสัตว์นานาชนิด ปีการศึกษา2567 จาก สพฐ.ผ่านระบบออนไลน์ทาง OBEC TV และYoutube

5มิถุนายน2567ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะว…

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ณ สถานีต้นทาง ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.…

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสอบ 100 คะแนน ของการทดสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

You missed