รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Centerสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565