หมวดหมู่: งานนิเทศ

การนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

การนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภา…

16 พฤษภาคม 2566 สพป อุตรดิตถ์ เขต1..ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยบุคลากร สพป.

16 พฤษภาคม 2566 สพป อุตรดิตถ์ …

การประชุมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนในสังกัด

15พ.ค.2566 การประชุมคณะตรวจเยี…

การประชุมฯเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ป.3 ผ่านระบบออนไลน์(Google Meet) ณ.สถานีต้นทาง..สพป.อุตรดิตถ์เขต1 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2มีนาคม2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ…

You missed