หมวดหมู่: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

แนวทางการประเมินเพื่…

ประกาศผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย…เพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

https://drive.google…

เลื่อนการอบรมเฉพาะทางผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยในวันที่ 10-11 ก.ค.2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19..

You missed