หมวดหมู่: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

27กุมภาพันธ์2567การประชุม&กิจกรรมPLCครั้งที่2 เพื่อพัฒนางาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต1

27กุมภาพันธ์2567เวลา 13.00 …

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจผลงานโครงงานฯและกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทานฯ

5เมษายน2566คณะกรรมการระดับเขตพ…

โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดพระฝาง อำเภอเมือง นำเสนอในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน…

การอบรมแนวทางการจัดทำโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย วันที่ 21 ก.ค.2565 โดย วิทยากร ศน.หริณญา รุ่งแจ้ง

27-28ส.ค.2565..จบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

27ส.ค.2565 นายมงคล รุณธาตุ ผอ.…

ครูปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต1รับชมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ผ่านระบบออนไลน์)จากส่วนกลาง.สพฐ.

25ก.ค.2565 ครูปฐมวัย สพป.อุตรด…

การอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ แนวทางการจัดทำโครงงาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

21ก.ค.2565นายมงคล รุณธาตุ ผอ.ส…

You missed