หมวดหมู่: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

27-28ส.ค.2565..จบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

27ส.ค.2565 นายมงคล ร…

ครูปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต1รับชมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ผ่านระบบออนไลน์)จากส่วนกลาง.สพฐ.

25ก.ค.2565 ครูปฐมวัย…

การอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ แนวทางการจัดทำโครงงาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

21ก.ค.2565นายมงคล รุ…

ภาพกิจกรรม พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2563 สพป.อุตรดิตถ์เขต1

25กรกฎาคม2565 สพป.อุ…

แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

แนวทางการประเมินเพื่…

You missed