หมวดหมู่: การนิเทศ

2กันยายน2565 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์..ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

2ก.ย.2565 นิเทศ ติดตามการจัดกา…

ประมวลภาพกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 เพื่อติดตามความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ข…

You missed