หมวดหมู่: ศน.รุจิรา

2กันยายน2565 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์..ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

2ก.ย.2565 นิเทศ ติดตามการจัดกา…

27-28ส.ค.2565..จบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

27ส.ค.2565 นายมงคล รุณธาตุ ผอ.…

โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและเยี่ยมชมนิทรรศการ.เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผักขวง อำเภอทองแสนขัน..ณ.โรงเรียนบ้านปางวุ้น

9สิงหาคม2565 ดร.ละออ วันจิ๋ว ร…