โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและเยี่ยมชมนิทรรศการ.เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผักขวง อำเภอทองแสนขัน..ณ.โรงเรียนบ้านปางวุ้น

9สิงหาคม2565 ดร.ละออ…

4-8กรกฏาคม2565สัปดาห์แห่งการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข (รพ.สต.)ในเขตบริการของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่4-8กรกฏาคม2565…

โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมจัดนิทรรศการBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย ตาม วPAเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายด้านที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

18 กรกฎาคม 2565&…

ครูปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต1รับชมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ผ่านระบบออนไลน์)จากส่วนกลาง.สพฐ.

25ก.ค.2565 ครูปฐมวัย…

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยและให้คำปรึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20ก.ค.2565 ได้รับมอบ…

You missed