....ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษาฯ 2566. แผนที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ..91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


website counter


.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร 055-817764  โทรสาร 055-817759
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1