ของ :

นายยงยุทธ ใฝ่ใจ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf    doc