ของ

นายเทวิน ปัญญาธิ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดวังยาง
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download  เนื้อหา   pdf  word