ของ :

นายสุพจน์ แห้วเพ็ชร

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download   pdf    word