ของ :

นางปราณี คุ้มปากพิง

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านฟากบึง
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf