ของ :

นายไพบูลย์ โล่ห์พานิช

ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดใหม่
อำเภอลับแล
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf