ของ :

นางนิรชา พันธุพัฒน์

โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 
  download    pdf      .doc