ของ :

นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


             

  download    pdf