ของ :นายเชิดสกุล จันนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนแหลมนกแก้ว
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


   

  download เนื้อหา  pdf   doc