ของ :นางสาวพรทิพย์ คำแสน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


   

  download เนื้อหา  pdf