...สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...