....รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 
 
 

 
 
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1