มาตรการดำเนินงานของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง