มาตรการการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ