ของ :

นายวสันต์ ชุ่มเย็น

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  download    pdf