ของ :

นายวิเนต จันทร์วิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ กลุ่มบริหาร
งานการเงินและบัญชี
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download เนื้อหา  pdf    word