ของ :

นายอุเทน แก้วทิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง
วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 
             

  download    pdf      word