ของ :

นายธีระยุทธ เกตุมี

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สังกัด สพม.เขต 39


  download    pdf     word