ของ :

นางถนอม บัวนุช

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf     doc