ของ :


นางสาวธนกร คงพัวะ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 
             

  download   pdf    .doc