ของ :

นางสุนิษา ดีแท้

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    word    pdf