ของ :

นางสุนีย์   ธิช่างทอง
โรงเรียนบ้านบึงพาด
(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
อำเภอตรอน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf     word