ของ :

นายสมชาย ชิวชื่น

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  download    pdf