ของ :

นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ
อำเภอทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf