ของ :

นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังแดง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


             

  download    pdf