ของ :

นางรุ่งนภา โอวภกรณ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดดอย
อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 
  download    pdf