ของ :

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf