ของ :

นางพิณนภัส   ตลอดพงษ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  download    pdf     word