ของ :

นายพีรวัส ทองตีฆา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf