ของ :

นายพยนต์ เงินเมือง
โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf