ของ :น.ส.ปาณิสรา เดชนันท์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนผาเต่าพัฒนา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  download    pdf