ของ :

นางนิตยา แฟงสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf