ของ :

น.ส.นิตยา อินชาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf