ของ :

นางลำแพน  ดีนิล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อ.เมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download เนื้อหา   pdf   word