ของ :

นางลัดดาวัลย์ พาจันทร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปางวุ้น
อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ  download    pdf