ของ :

นายกิตติกุล แย้งจันทร์

โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
อำเภอพิชัย
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ   download    pdf