ของ :

นายกมล เมิดไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
อำเภอทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 

  download    pdf