ของ :นางจันทร์จิรา เร่งเจริญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download เนื้อหา  pdf