ของ :

นางชม  ศักดิ์ศิร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่
(ประชาชนอุทิศ)
อำเภอทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  download    pdf