ของนางพนิดา  อรุณศรี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download  เนื้อหา   pdf  word