ของ :นางสาวอลิศรา คิดชอบ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download เนื้อหา  pdf