ของ :


นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดดอยแก้ว
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download เนื้อหา  pdf   word